Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DE HAARKUNSTENAAR verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van DE HAARKUNSTENAAR, of om een andere reden persoonsgegevens aan DE HAARKUNSTENAAR verstrekt, geeft u uitdrukkelijkvtoestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen    administratie. 
     
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DE HAARKUNSTENAAR, kvk:  69491682
De salon is bereikbaar via contact@dehaarkunstenaar.nl of 0681213356

2. Welke gegevens verwerkt DE HAARKUNSTENAAR en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer, e-mailadres
     d) voor en na foto’s

2.2 DE HAARKUNSTENAAR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact
over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DE HAARKUNSTENAAR
c) Voor- en na fotoʼs worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na fotoʼs van het haar
worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. E-mail berichtgeving
DE HAARKUNSTENAAR gebruikt uw naam en e-mailadres om u, haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van DE HAARKUNSTENAAR.  Afmelding voor deze mail is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen
DE HAARKUNSTENAAR verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. 
Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft DE HAARKUNSTENAAR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DE HAARKUNSTENAAR gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de eigenaresse van DE HAARKUNSTENAAR kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
DE HAARKUNSTENAAR zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

6.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop DE HAARKUNSTENAAR u persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van DE HAARKUNSTENAAR via
contact@dehaarkunstenaar of 0681213356
7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.
 

de-haarkunstenaar-privacy-verklaring (pdf, 840KB)

Home Privacyverklaring